СУПТО с удобството на инсталиран софтуер,

плюс работа в движение с таблет, смартфон и лаптоп

  • Създава фактура, кредитно и дебитно известие, продажба, сторно документ, оферта, отчита aмбалаж и др.
  • Съхранява всички създадени документи за срока по ДОПК
  • Създава клиентска лоялност
  • Съчетава най-доброто от SaaS и десктоп приложение
  • Работи с online база-данни, но предоставя и авариен offline режим за POS продажби

Лесно

Управлява фискални устройства през браузъра. Няма нужда от инсталация на софтуера на работното място.
Софтуерът автоматично разпознава фискалното устройство и зарежда неговите параметри. Всичко става без посещение на специалист.


Надеждно

По-голяма надеждност на данните в сравнение с това, което всеки сам би могъл да осигури.

Без инвестиция в скъпа инфраструктура, лицензи, технологии и IT специалисти

получавате най-високо ниво на защита и поддръжка на данните.

Удобно

Информацията за бизнеса е винаги актуална и достъпна навсякъде, по всяко време.

Управителят е информиран за оборота и наличността във всеки обект, без да губи време и разходи за транспорт до там.


Функционално

Няколко обекта, често разпръснати териториално,

могат да работят в единна база-данни.

При добавяне на нови артикули или смяна на цени, всички обекти получават информацията мигновено.

Нова функционалност се активира на всички обекти едновременно.

Гъвкаво

Без ограничения за брой ползватели и работни места. Броят им зависи от необходимостта на фирмата.

При ново работно място не се налага посещение за внедряване. Администраторът сам добавя нов потребител и включва нови фискални устройства към фирмата.

Предвидимо

Разходите са ясни и предвидими.

Плаща се само за ползване на услугата и ако се налага - за обучение.

Няма скъпоструващи капиталовложения за инфраструктура и лицензи.
Само оперативни разходи за дейността.

Вярваме, че най-качествените продукти

във всяка сфера се създават от хора със страст.

Нашата страст е да създаваме софтуер!

С най-високо качество и в полза на бизнеса!

Споделяме знания и know-how

Проектираме и изграждаме софтуерни системи за търговия и производство повече от 20 години.

Успешно ползваме много на брой доказани технологии и програмни езици, но и създаваме програмни инструменти, нови технологии и библиотеки.


Научихме от нашите клиенти много, споделяме знания и опит.
Развиваме се заедно.


Участваме в създаване и реализиране на доказани добри практики.
Знаем и можем да направим почти всичко в почти всяка сфера.

iZ!RON